Regulamin

Szanowni Państwo! Dziękujemy, że wybraliście nasz Ośrodek na miejsce wypoczynku. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełną satysfakcję z pobytu w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.

 • Dobę hotelową zaczynamy od godz. 15:00, a kończymy o godz. 10:00
 • Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku za dwie doby przy pobycie tygodniowym. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką bądź w formie przelewu bankowego przed przyjazdem.
 • W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
 • Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu przez wszystkie osoby przebywające.
 • W razie rezygnacji z pobytu, wpłacony zadatek przepada.
  Przekazanie domku i zdanie kluczy odbywa się w obecności personelu ośrodka.
 • Na terenie ośrodka pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł na poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia sprzętu będącego na wyposażeniu domów.
 • Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
 • Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie personelowi ośrodka lub wskazanym numerem telefonu.
 • Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na bieżąco.
 • Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domów.
 • Przebywanie osób trzecich spoza ośrodka w domach po godz. 22:00 zabronione.
 • Ośrodek nie odpowiada za uszkodzone mienie tj: parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w domach.
 • W cenie pobytu wliczone jest:
  – opłata za prąd
  – opłata za wodę
  – parking (miejsce przy posesji)
  – pościel
  – końcowe sprzatanie
 • Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. 23:00 – 7:00
 • W trakcie całego pobytu prosimy, aby uszanować również spokój innych wypoczywających Gości, i nie zakłócać ich spokoju (np. głośna muzyka, głośne zachowanie).
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 • Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządcy ośrodka.
 • Nie zapewniamy ręczników.
 • Akceptujemy zwierzęta domowe, jednak stawiamy duży nacisk na utrzymanie porządku po swoim pupilu,
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się:
  – palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza,
  – używania w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku
  – przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń
  – rozpalania grilla na tarasie i chodnikach. Grillowanie jest możliwe na trawniku przed domkiem
 • Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie kompleksu jest parkingiem niestrzeżonym.
 • Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.
 • Za zgubienie chipa do prywatnego przejścia na plażę i centrum naliczana jest kara w wysokości 200 zł
 • Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.

UWAGA:
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY NIE ZGŁOSI SIĘ W UMÓWIONYM DNIU I NIE UREGULUJE NALEŻNOŚCI DO GODZINY 18,
REZERWACJĘ UZNAJE SIĘ ZA NIEWAŻNĄ

PŁACĄC AKCEPTUJĘ REGULAMIN.

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, osób trzecich oraz sytuacji od niego niezależnych. W powyższych przypadkach właściciel nie zwraca środków finansowych wpłaconych jako zadatek.

ZADATEK W MYŚL PRAWA HANDLOWEGO NIE PODLEGA ZWROTOWI.